Zespół Szkoły i Przedszkola

w Mszanie Górnej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GMINNYM PRZEDSZKOLU

W ZESPOLE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W MSZANIE GÓRNEJ

Grupa młodsza - grupa „Kubusia Puchatka"


Czas realizacja podstawy programowej („niepłatny”): 900 1400

700 – 845 Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi.
845 – 900 Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem.
900 – 930 Śniadanie.
930 – 950 Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe ze śpiewem.
950 – 1010 Zajęcia wychowawczo - edukacyjne kierowane przez nauczyciela, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka 
w różnych sferach rozwojowych (działania zespołowe, z całą grupą).

1010 – 1145 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, zabawy na placu zabawa, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w sali, zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela).
1145 – 1200 Czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem.
1200 – 1230 Obiad.
1230 – 1250 Zajęcia wychowawczo - edukacyjne kierowane przez nauczyciela, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka 
w różnych sferach rozwojowych (działania zespołowe, z całą grupą).

1250 – 1310 Czynności przygotowawcze przed relaksem poobiednim.
1310 – 1345 Poobiedni relaks połączony ze słuchaniem bajek lub muzyki relaksacyjnej.
1345 – 1400 Czynności sanitarno-higieniczne przed podwieczorkiem.
1400 – 1430 Podwieczorek.
1430 – 1600 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi. Prace porządkowe. Zabawy na szkolnym placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

 

Grupa starsza- grupa "Smerfy"


Czas realizacja podstawy programowej („niepłatny”): 800 1300

700-800 zajęcia w grupie mieszanej
Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub dyskretnie inicjowane przez nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi.
750-800 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

800-845 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe, m.in. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę… Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci.
845-915 Czynności sanitarno-higieniczne i śniadanie.
915-1015 Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą.
1015-1130 Czynności samoobsługowe w szatni. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy w sali, salce gimnastycznej. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub inicjowane przez nauczyciela. Słuchanie tekstów literatury dziecięcej.
1130-1215 Czynności sanitarno-higieniczne. Obiad.
1215-1300 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne.
1300-1400 Zajęcia edukacyjne, ćwiczenia graficzne; ćwiczenia utrwalające. Słuchanie tekstów literatury dziecięcej. Zabawy dowolne.
1400-1430 Czynności sanitarno-higieniczne przed podwieczorkiem i podwieczorek.
1430-1600 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi. Prace porządkowe. Zabawy na świeżym powietrzu, na szkolnym placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.