ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W MSZANIE GÓRNEJ

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Przerwy - Tetmajera oraz Gminne Przedszkole

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 

W roku szkolny 2019/20 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono trzy tablice interaktywne wraz z projektorem i oprogramowaniem.

W celu realizacji programu nasza szkoła uczestniczy w spotkaniach zespołu międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. Uczestnikami sieci są: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkoły
i Przedszkola w Mszanie Górnej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem. Podczas spotkań nauczyciele dzielili się wiedzą  i doświadczeniami z wykorzystania TIK w pracy z uczniem.

Działania podejmowane w ramach sieci:

1. Spotkanie organizacyjne:

· Integracja uczestników sieci.
· Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
· Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań.

2. Spotkania online organizowane w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli:

· Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
· Tworzenie nowych rozwiązań (m.in. podczas kształcenia na odległość).
· Lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK.
· Zapoznanie z wybranym oprogramowaniem dydaktycznym w klasach I - III i IV – VII.
· Zapoznanie z programowaniem w języku Scratch Junior.
· Dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych zewnętrznych szkoleniach.

3. Spotkanie podsumowujące (maj 2020 r.):

· Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
· Ewaluacja.