Zespół Szkoły i Przedszkola

w Mszanie Górnej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki konkursu plastycznego i literackiego

15 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Bohaterowie baśni i legend z całego świata” oraz literackiego pt. „A to moja baśń właśnie”, zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W konkursie plastycznym wzięło udział 20 uczniów i 2 przedszkolaków, natomiast w konkursie literackim 2 uczniów. Dzieci wykazały się kreatywnością i pomysłowością  w tworzeniu przepięknych prac plastycznych i literackich.

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące prace:

Konkurs plastyczny:

I miejsce: Anna Jarosz, Julia Sobczak, Michał Wójtowicz, Krzysztof Sutor, Ernest Kowalczyk, Adrian Bolisęga, Maksymilian Nowak, Aleksandra Jarzębak, Lena Rusin, Magdalena Kubik, Magdalena Głuch, Patrycja Niedośpiał, Laura Kowalczyk, Aleksandra Walczak

II miejsce: Szymon Jarosz , Nikodem Głuch, Maja Dudzik, Adriana Albrzykowska, Olga Struś, Szymon Pajdzik, Jakub Sobczak, Lena Kubik

Konkurs literacki:

I miejsce-Miłosz Malarz

II miejsce-Milena Trybus

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział.

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię.

Regulamin konkursu plastycznego

„Bohaterowie baśni i legend z całego świata”

1. Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Konkurs plastyczny odbywa się z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-IV i przedszkolaków.

4. Tematem Konkursu jest praca plastyczna, przedstawiająca wybraną postać z baśni lub legendy z całego świata.

5. Pracę należy wykonać z dowolnych materiałów, w formacie A3 lub A4.

6. Prace należy podpisać na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem oraz złożyć w bibliotece w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 29 października 2021 r.

7. Prace oceniać będzie 3-osobowe Jury, powołane przez Organizatora.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 listopada 2021 r.

9. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje nagrody.

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki.

 

 

 

 

Regulamin konkursu literackiego

„A to moja baśń właśnie”

1. Konkurs literacki odbywa się z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas V-VIII.

3. Tematem Konkursu jest na­pi­sanie au­tor­skiej baśni.

4. Jury będzie brało pod uwagę u­mie­jęt­ność za­sto­sowania kon­wen­cji baśni, o­ry­gi­nal­ność i po­praw­ność ję­zy­ko­wą.

5. Prace oceniać będzie 3-osobowe Jury, powołane przez Organizatora.

6. Prace należy złożyć w bibliotece w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 listopada 2021 r.

8. Dla zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje nagrody.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki.

10. Organizatorem Konkursu jest biblioteka szkolna.