Zespół Szkoły i Przedszkola

w Mszanie Górnej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przyjaciele Natury

MALI PRZYJACIELE NATURY

30 kwietnia nasze przedszkole zakończyło działania ekologiczne, w których uczestniczyło po raz drugi, biorąc udział w ogólnopolskiej edycji edukacyjnego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program skierowany był do wszystkich przedszkoli w całej Polsce, a akcję tę organizowała firma Tymbark - producent soków i napojów oraz marka Kubuś – producent soków dla dzieci, przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program miał na celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekologiczną oraz wykształcenie u nich nawyku dbania o naturę.

Spośród proponowanych przez organizatora działań, nasze przedszkole wybrało między innymi:

- obchody Zielonego Dnia - 27 kwietnia w przedszkolu odbył się „Zielony Bal” (wszyscy założyli ubranie w kolorze zielonym, dekoracja sali była zielona, były zabawy integracyjne, ruchowe, rozmowa z dziećmi na temat sposobów dbania o środowisko naturalne)

- segregacja śmieci w przedszkolu – przyniesienie przez dzieci z domu po kilka śmieci – odpadów, rozmowa na temat ogromnej ilości wytwarzanych przez ludzi śmieci, wyjaśnienie przedszkolakom idei recyklingu, wyodrębnienie różne rodzaje śmieci oraz wskazanie kolorów kontenerów, do których trafiają takie odpady, segregacja zebranych śmieci na boisku szkolnym

- wycieczka do pobliskiego lasu - obserwacja przy użyciu szkieł powiększających zmian zachodzących w przyrodzie po zimie, rozbudzanie u podopiecznych emocjonalnego stosunek do przyrody, ukazanie znaczenia poznawanych obiektów oraz negatywnych skutków niewłaściwego obcowania ludzi z przyrodą, zwrócenie uwagi na napotkane rośliny, rozmowa na temat odpowiedniego zachowania się w lesie

- obchody Pierwszego Dnia Wiosny (zajęcia w terenie, obserwacja budzącej się do życia przyrody)

- całoroczna zbiórka baterii i puszek na terenie przedszkola

- spotkanie z nauczycielem przyrody - rozmowa z dziećmi o tym, w jaki sposób mogą dbać o środowisko naturalne i chronić naturę

- zorganizowanie w salach kącików przyrody - gromadzenie przez cały rok obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej, stanowiące tworzywo w kształtowaniu procesów poznawczych dzieci (obserwacja, porównywanie, kształtowanie umiejętności pielęgnacyjnych, estetycznych i manualnych u dzieci)

- zbudowanie karmników dla ptaków - zaangażowanie ze strony rodziców

Ponadto w ciągu całego roku stwarzamy naszym podopiecznym sytuacje do poznawania przyrody oraz do wzbogacania wiadomości o niej. Przyczynia się do tego zmiana krajobrazu przyrodniczego w zależności od pór roku. Dokładnie i bardzo wnikliwie przedszkolaki mogą poznać środowisko przyrodnicze, żyjące w nim zwierzęta i rośliny przez spacer, wycieczki do lasu, na łąkę, nad wodę, itp. Zimą stwarzamy dzieciom okazję do kształtowania uczuć opiekuńczych wobec zwierząt i ptaków. Dzieci dokarmiają je, rozpoznają ich ślady po śniegu.

Te i wiele innych podjętych działań w naszym przedszkolu stały się doskonałą inspiracją dla dzieci podczas nauki przyrody i ekologii, a także wsparciem dla nas nauczycieli podczas przeprowadzanych zajęć.

Poprzez realizację działań ekologicznych w czasie zajęć z dziećmi chcemy uświadamiać im, iż otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem, a tym samym mamy satysfakcję, iż przyczyniamy się do ochrony środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.

Ewelina Płachczyńska – Struś
 
Pokaż # 
 
 
Powered by Phoca Gallery